Graving

Firmaet innehar sentral godkjenning, fagbrev i anleggsmaskinførerfaget, ADK1 sertifikat og godkjenning for arbeid langs vei.
I tillegg har vi et godt nettverk for bistand innen levering av sprengning, asfalt og belegningsstein.

 

Utfører alt innen:

  • Vann og Avløp

  • Grunnarbeider/tomtearbeider

  • Veivedlikehold med grusing, skraping/høvling og støvbinding

  • Steinmurer med granitt eller naturstein/skifer

Kontakt oss ved å fylle ut skjemaet under kontakt.

Referansebilder granittmur:

Referansebilder skifersteinmur:

Referansebilder plen:

Rehabilitering av vei:

Tomter:

Andre oppdrag: